ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article

 

 

 

 

 

 คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม

 

 

 

                       คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ และที่  ๒ ผิดสัญญา โดยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฎตามคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลพร้อมกับคำร้องนี้

 

                        เนื่องจากโจทก์ได้วางเงินประกัน/วางเงินมัดจำค่าจองต้นกล้ายางพาราให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว หากแต่จำเลยทั้งสองไม่ส่งมอบต้นกล้ายางพาราให้แก่โจทก์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องสูญเสียเงินประกัน และเงินค่ามัดจำต้นกล้าฯ  คดีโจทก์จึงมีมูลที่จะฟ้องร้อง แต่เนื่องจากโจทก์เป็นผู้มีฐานะยากจน ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมได้ กล่าวคือ โจทก์เป็นหัวหน้าครอบครัว มีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตรและภรรยา ปัจจุบันบุตรของโจทก์กำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยโจทก์ได้ทำงานเก็บหอมรอมริบเกือบทั้งชีวิตจนได้เงินมาเป็นก้อน จึงนำเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดมาลงทุนเพื่อหวังกำไรจากการขายต้นกล้ายางพารา โดยไม่คิดว่าจะถูกจำเลยทั้งสองจะผิดสัญญา ทั้งจะไปหยิบยืมญาติพี่น้องก็หาทำได้ไม่ เพราะแต่ละคนมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งรายรับของแต่ละครอบครัวไม่พอกับรายจ่าย ประกอบกับต้องประสบอุทกภัย  โจทก์จึงสิ้นหนทางจะหาที่พึ่งได้

 

 

                       ด้วยเหตุดังประทานกราบเรียนศาลข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้อง และอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

 

 

 

 

                                                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

                                                                  ลงชื่อ                                       ผู้ร้อง

     คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านางสาวอุบล ศรวิเชียร  ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียง/พิมพ์

                                                  ลงชื่อ                                       ผู้เรียง/พิมพ์

 
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.