ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์

                 ข้อ๑.เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลากลางวัน จำเลยได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกรรมต่างวาระกัน กล่าวคือ จำเลยได้เข้ามาในอาคารสถานที่สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๖/๔๐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งโจทก์เป็นผู้ครอบครองดูแลอยู่ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร  พร้อมกันนั้นได้ลักเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK ยี่ห้อ COMPAQ V ๒๐๐๐ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของโจทก์ไปโดยเจตนาทุจริต รายละเอียดปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หน้า ๐๕๗ ลำดับที่ ๑๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ และเทปบันทึกภาพเคลื่อนไหว (VCD)  ซึ่งโจทก์จะนำเสนอศาลในชั้นพิจารณาต่อไป  จากนั้น

                 ข้อ ๒. ในเมื่อวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลากลางวัน  จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายอีก กล่าวคือ  จำเลยได้บุกรุกเข้ามาในสำนักงานเลขที่ ๔๐๖/๔๐ แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งโจทก์เป็นผู้ครอบครองสำนักงานเลขที่ดังกล่าว การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีสิทธิและอำนาจตามกฎหมาย เมื่อโจทก์และผู้ดูแลสถานที่นั้นเข้ามาเชื้อเชิญให้จำเลยออกไปเพราะเกรงว่าจำเลยจะเข้ามาลักทรัพย์ของโจทก์อีก จำเลยก็ไม่ยอมออกไปจากสถานที่นั้น กลับทำเสียงเอะอะอื้ออึง และใช้กำลังต่อผู้เข้าขัดขวางห้ามปรามจำเลยมิให้กระทำละเมิดสิทธิโจทก์ จนเป็นที่รบกวนผู้ที่เข้ามาติดต่อการงานในสำนักงานนั้น  อันเป็นกระทำความผิดฐานบุกรุกอีกกรรมหนึ่งและความผิดฐานลักทรัพย์เหตุตามฟ้องข้อ ๑-๒ ต่างกรรมต่างวาระกัน

                 เหตุเกิดที่  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

                 อนึ่งโจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะดำเนินคดีอาญากับจำเลยด้วยตนเอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.