ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ

             ข้อ ๑. ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนายทองดี  อินทรแดง  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ 

               เมื่อวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๕ นายทองดี  อินทรแดง  ได้เดินทางออกไปจากบ้านเลขที่  ๑๔๒/๒  หมู่ ๔ ถนนรามอินทรา ๒๓  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตน  ไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปพักตากอากาศ ซึ่งในวันดังกล่าวได้เกิดเหตุภัยพิบัติมีคลื่นยักษ์ซึนามิ  เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต  บริเวณชายหาดป่าตอง  ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหายเป็นจำนวนมาก  และในจำนวนนี้มีนายทองดี  อินทรแดง  ซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณชายหาดป่าตองและสูญหายไปในที่นั้นด้วย  จนปัจจุบันนี้เป็นเวลา ๖ ปีเศษล่วงมาแล้ว  ไม่มีผู้ใดทราบว่า นายทองดี  อินทรแดง  ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

              อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น  จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งว่า  นายทองดี  อินทรแดง  เป็นคนสาบสูญตามกฎหมายด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.