ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการ
dot
bulletปรึกษากฎหมาย
bulletสนับสนุนเวปไซด์
dot
ประมวลกฏหมาย
dot
bulletบรรพ 1 ความเบื้องต้น
bulletบรรพ 2 สัญญา-หนี้-ละเมิด
bulletบรรพ 3 เอกเทศสัญญา
bulletบรรพ 4 ที่ดินและทรัพย์สิน
bulletบรรพ 5 ครอบครัว
bulletบรรพ 6 มรดก
bulletกฎหมายอาญา
bulletกฏหมายสัญชาติ
bulletกฏหมายแรงงาน
bulletกฏหมายล้มละลาย
dot
Linkกฏหมาย
dot
bulletศาลยุติธรรม
bulletเนติบัณฑิต
bulletสภาทนายความ
bulletกรมบังคับคดี
bulletศาลปกครอง
dot
Linkทั่วไป
dot
bulletทีวี/ภาพยนต์
bulletคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรุงเทพมหานคร
bulletแผนที่กรุงเทพ
bulletค้นคนจากโทรศัพท์
bulletหนังสือพิมพ์
bulletGoogle
คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง

        ข้อ ๑. คดีนี้ศาลนัดไต่สวนคำร้อง เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ดังความแจ้งในสำนวนแล้วนั้น  

       เนื่องจากฟ้องโจทก์มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย โจทก์จึงขอประทานอนุญาต แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโจทก์ดังต่อไปนี้  ฟ้องโจทก์ข้อ ๑. ย่อหน้าที่สอง  ความว่า  “จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ กระบะ ยี่ห้อ ISUZU “โดยโจทก์ขอแก้เป็น “จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองและขับขี่รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ NISSAN” ซึ่งไม่ทำให้จำเลยทั้งสองหลงข้อต่อสู้หรือเสียเปรียบแต่อย่างใด เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ส่วนข้อความอื่นนอกจากนี้ โจทก์ขอถือตามฟ้องเดิมทุกประการ   ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 
คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ

คำฟ้อง-คำร้อง-สัญญาต่างๆ
หนังสือรับสภาพหนี้001 article
ฟ้องขอให้รับรองบุตร article
ฟ้องบุกรุก/ลักทรัพย์
ฟ้องรับสภาพหนี้ article
คำร้องขอศาลเป็นคนสาบสูญ
คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา
คำร้องถอนฟ้อง
คำร้องขอให้นำคดีมาพิจารณา
คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ
คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
คำแถลงขอปิดหมายข้ามเขต
คำแถลงขอปิดหมาย
คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
คำร้องขอให้ศาลออกคำบังคับ
สัญญาซื้อขายรถยนต์ article
คำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม article
สัญญาเช่าที่ดิน
สัญญากู้ยืมเงิน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.