ReadyPlanet.com


ปลอมลายเซ็น


ถ้าโจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลอมลายเซ็นในหนังสือมอบอำนาจโจทก์ ผลพิสูจน์จากกองพิสูจน์ลายมือออกแล้วว่าปลอม โจทก์ยังต้องพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นคนปลอมใช่เปล่าครับ แล้วโจทก์จะพิสูจน์อย่างไร และถ้าบังเอิญโจทย์ไม่ได้พิสูจน์เลย จะยกประโยชน์ให้จำเลยหรือเปล่าผู้ตั้งกระทู้ พิทักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-23 15:22:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (751894)

มาตรา ๒๖๘ ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ หรือมาตรา ๒๖๗ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา

หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ปลอมก็ต้องยกประ

โยชน์ให้จำเลยครับแต่ในทางพฤติการณ์แล้วหากไม่

ผิดผู้ปลอมก็ผิดเป็นผู้ใช้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กัณตพล วันที่ตอบ 2007-08-23 16:10:22


ความคิดเห็นที่ 2 (3092492)
รบกวนสอบถามค่ะ กรณีปลอมลายเซ็นในใบมอบอำนาจ เพื่อที่จะโอนรถเป็นขื่อของตัวเอง ผิดไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Lookpla วันที่ตอบ 2020-08-05 15:33:23[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.