ReadyPlanet.com


การให้นมโคลอสตรุมประกอบด้วยช่องว่างด้วยการปรับปรุง


ผู้เขียนเป็นนักการศึกษาปีกนมกับ Michigan State University Extension

ผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่สามารถท่องหนังสือได้ว่าเขาทั้งหลายประสบความสำเร็จในงานจัดการน้ำนมเหลืองที่ฟาร์มของตนคว้าอย่างไร แต่งานทำโปรโตศอลนี้ให้เกิดผลอย่างสม่ำเสมออาจเป็นความท้าที่สำคัญที่ระหว่างโครงการวิจัยส่วนขยายสรรพสิ่งมหาวิทยาลัยมิชิชะแกนสเตตปี 2559 คนคิดและพนักงานเป็นส่วนใหญ่ระบุว่าหลักการปฏิบัติที่สะอาดที่สุดคืองานให้อาหาร 4ควอร์ตของนมเหลืองคุณภาพสูงแห่งหนสะอาดภายใน 4 ชั่วโมงหลังคลอดกระนั้นก็ตามผลการศึกษาของเราบ่งบอกถึงว่าฟาร์มต่างๆจำต้องดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างสม่ำเสมอ

จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการวิจัยส่วนเพิ่มเติมนี้คือเพื่อระบุความดาษดื่นของความล้มเหลวณการถ่ายโอนแบบนำพาสซีฟในวัวพันธุ์แท้และลูกโคในฟาร์มโคนมตลอดมิชิขัดสนเรามุ่งมั่นที่จะระบุแนวทางปฏิบัติแห่งหนดีที่สุดที่การจัดการแห่งหนส่งผลให้ความผิดพลาดของการถ่ายโอนฉบับร่างพาสซีฟแห่งลูกโคนมลดลงนอกจากนี้เราเรียกร้องตรวจสอบว่าเครื่องตรวจวัดการหักเหของแสงแปลบปลาบแบบใช้ด้ามเป็นตัวชี้วัดภูมิคุ้มกันที่เชื่อถือได้แห่งสุขภาพที่แข็งแรงหรือไม่น่อง

วัตถุปัจจัยในการตรวจวัด

การจัดการกษีรเหลืองที่ดีเยี่ยมมีความจำเป็นในฟาร์มโคนม.เพราะว่าโคภูมิคุ้มกันในที่ลูกโคเป็นส่วนใหญ่จะถูกมอบผ่านจากแม่ผ่านทางน้ำนมเหลืองไม่ใช่ผ่านรกการวัดอิมมูโนโกลบูลินจีในซีรัม (IgG) ไม่ก็โปรตีนรวมณซีรั่มในเด็กโคภายในอาทิตย์แรกของชีพเป็นวิธีง่ายๆในการประเมินงานถ่ายโอนภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟนอกจากนี้อีกทั้งสามารถประเมินรายการการจัดการเกษียรเหลืองของฟาร์ม 19;การถ่ายโอนภูมิต้านทานแบบพาสภาษาซีฟจะทำได้เกิดผลหากระดับ IgG ณซีรั่มมากกว่า 10 มก. / มล. สถานที่ 24 ถึง 48 ชั่วโมงสรรพสิ่งชีวิต

Serum total protein (STP) ในลูกโคสามารถใช้เป็นค่ากะของ serum IgG คว้าเป็นเรื่องคล่องทำได้เร็วและมีราคาไม่มีราคาในงานวัดโปรตีนรวมในที่ซีรั่มที่มากกว่า 5.0 ถึง 5.2 กรัม / เดซิลิตรมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการถ่ายโอนภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟแห่งประสบความสำเร็จแห่งลูกงัวที่มีสุขภาพดีที่ไม่ไหวรับการคายน้ำ

ข่าวฟาร์มจริง span>

ฟาร์มวัวนมห้าสิบแห่งร่วมอยู่ในการศึกษามีการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเลือดจากวัว 12 ตัวด้วยกันวัว 12 ร่างกายที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 7 กลางวันในฟาร์ม 38 ที่ที่ประกอบด้วยวัวรีดนมยิ่งกว่า 250 ตัวต้นแบบถูกเอามาจากพฤษภหกร่างกายและพฤษภหกเนื้อตัวในฟาร์ม 12 สถานที่ที่มีวัวน้อยกว่า 250 ตัวการบ้วนน้ำสรรพสิ่งลูกวัวเป็นแต้มที่เหลือบเห็นได้ด้วยกันวิธีปฏิบัติในการจัดการที่เลือกเหตุด้วยฟาร์มได้รับการบันทึกหลังจากการสัมภาษณ์กับดักผู้จัดการลูกวัว

โปรตีนทั้งหมดในซีรัมถูกขีดคั่นโดยใช้คืนเครื่องวัดการเบี่ยงเบนของประกายแบบด้ามโดย STP น้อยกว่า 5.2 ถือว่าทะลายในการถ่ายโอนแบบพาสซีฟเนื้อความเข้มข้นของอิมมูโนโกลบูลิน G ถูกกำหนดโดยกลุ่มย่อยสรรพสิ่งตัวอย่างซีรั่ม 343 ตัวอย่างโดย บริษัท Saskatoon Colostrum โดย IgG น้อยกว่า สิบ ถือว่าทะลายในงานถ่ายโอนแบบนำสซีฟ

มีเพียง 15 น่อง(4 เปอร์เซ็นต์) มีความคลาดเคลื่อนในงานส่งผ่าน / ล้มเหลวระหว่าง IgG และ STPลูกโคทั่ว 15 ตัวแสดงลีลาขาดน้ำซึ่งบ่งชี้ดุในเด็กโคที่มีสุขภาพอนามัยดีเครื่องตรวจวัดการหักเหสิ่งของแสงสมรรถวัดยศภูมิคุ้มกันร่างพาสซีฟของเด็กโคได้อย่างน่าเชื่อ

จากข้อมูลของ National Animal Health Monitoring System (NAHMS,USDA, 2014) อัตราความล้มเหลวเหตุด้วยสุนัขจำพวกหนึ่งในที่ฟาร์มโคนมของสหรัฐอเมริกาคือว่า 14 เปอร์เซ็นต์ในการศึกษาของเราวัวมีอัตราความล้มเหลวสูงกว่า (26 อัตราร้อยละ) มากกว่าพฤษภ (18.5 เปอร์เซ็นต์)กระนั้นก็ตามเพศไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

มีความเกี่ยวข้องระหว่างเพศและขนาดฟาร์มไฮเฟอร์มีตำแหน่งความล้มเหลวดำเกิงกว่าที่ฟาร์มขนาดเล็กมากกว่าฟาร์มสถานที่ประกอบด้วยพฤษภมากกว่าอาจจะดำรงฐานะเพราะตำแหน่งงานชดใช้เทคโนโลยีที่ดอนขึ้นไปที่ฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อหยั่งคุณลักษณะนมเหลืองอาทิเครื่องวัดการหักมุมสรรพสิ่งประกายไฟ BRIX ทำให้นมพวกนั้นสมรรถให้นมน้ำเหลืองสถานที่ประกอบด้วยคุณลักษณะเลิศเพื่อสัตว์เลือดอุ่น

จุดหมายปลายทางที่อุตสาหกรรมรวมความว่าจำเป็นจะต้องทรงครรภ์งัวอย่างน้อย 90 อัตราร้อยละเปลี่ยนที่ STP 5.2 ขึ้นไปในการศึกษาของอิฉันฟาร์ม 5 ที่มีเรื่องงานถ่ายโอนภาพร่างนำสภาษาซีฟเป็นแกนกลางกับฟาร์มตกแห่งมีความล้มเหลวพางทีคนเดียวฟาร์มเหล่านี้จัดการได้มาประการเป็นเยี่ยมแห่งการบริหารเกษียรเหลืองในพฤษภกับพฤษภ

ในทางกลับกันมีเหมือน 18 จาก 50 ฟาร์มสำนักงานทำความเข้าใจแค่นั้นแห่งได้มาพานพบกับเป้าหมายสิ่งของอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยอัตราความล้มเหลวน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 14;คือฟาร์ม 32 แห่งแห่งการศึกษาเล่าเรียนเปล่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปอร์เซ็นต์ 90 สรรพสิ่งเด็กงัวมีการถ่ายโอนต้นฉบับนำพาสซีฟแห่งหนประสบผลในความเป็นจริงฟาร์มหกแห่งหนมีท้องงัวพังทลาย 50 เปอร์เซ็นต์ไม่ก็มากกว่าตรงนั้นตัวเลขนี้แสดงให้เห็นแหวมีกิจธุระมากมายแห่งจำเป็นต้องทำที่ฟาร์มวัวนมแห่งด้านการจัดการกษีราเหลือง ขวดเซรั่ม

ร่างกายชี้ตรวจวัดแห่งหนความสำเร็จ >

ฟาร์มที่ให้ความสำคัญรุ่งเรืองกับดักการให้นมน้ำเหลืองมีตำแหน่งความผิดพลาดต่ำต้อยแต่ว่าจะไม่มีกรรมวิธีทำเช่นวิธีผู้เดียวแห่งหนทำเอาภูมิต้านทานร่างนำพาสซีฟประสบผลสำเร็จฟาร์มที่มีแนวทางงานบริหารแห่งหนสะอาดสุดขอบซึ่งมีผลกระทบแบ่งออกตำแหน่งความผิดพลาดลดลงประกอบด้วยเป้าหมายในการให้นมน้ำเหลือง 3 ถึง 4 ควอร์ตภายใน 1 ถึง 4 มหุรดีขนองให้กำเนิดติดตามอีกด้วยการให้อาหารคราวที่สองเขาทั้งหลายประกอบด้วยน้ำนมเหลืองอย่างเพียงพอณงานเรียกเก็บไม่ก็ทวิรทชดเชยเกษียรเหลืองแห่งหัตถ์เปล่ายอมจ่ายเลี้ยงดูพฤษภการให้นมน้ำเหลืองติดตามสิ่งพิมพ์กับใช้คืนเครื่องวัดการหักมุมสิ่งของประกาย BRIX เพื่อที่จะต่อสู้คุณภาพกษีราเหลืองผู้ตั้งกระทู้ abandonedentran :: วันที่ลงประกาศ 2020-10-03 06:52:14


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.