ReadyPlanet.com


Nargilede Enfeksiyon Riski


ลูกชายy?llardapop?laritesi artan ve ?zelliklegen?leraras?ndakullan??????????r?l?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?m?r?ที่?l?mc?l?r???????????r?r?r?r?r?ใน?l?r?????????????r?r?r?r?????ในkullan?m?yayg?nla?an "nargile" bula??c?bir?okได้?l?mc?lhastal??a davetiye ??kar?yor.

IC Hastaliklari, Gastroenteroloji ได้ Hepatoloji Uzman?ศาสตราจารย์ ดร. Yuksel G?m?rd?l?, Kapali alanlarda sigara kullan?m?n?nyasaklanmas?n?nard?ndant?ketimih?zla artan nargilenin zararlar?n? anlatarak, nargile kullan?m?n?nk?reselbir halk sa?l??? problemine d?n??t???n?s?ylediมันสมอง mesane

G?m?rd?l?, T?rkiye"desigaran?nhastal?kyap?c?ได้?ld?r?c? etkilerinin s?k?aduyurulmas?naได้มาfark?ndal???ng?ndeng?neartmas?nara?men, sigaran?nzarars?z bir alternatifi gibi sunulan nargilenin ?ok daha zararl?oldu?unuvurgulad?

Ortak kullan?ml? nargile hastal?k sa??yor

Nargilenin ortak kullan?ml? bir t?t?n mamul? oldu?unun alt?n? ?izen Prof. Dr. G?m?rd?l?, "Nargile temel olarak ba?, g?vde, su haznesi ve hortumdan olu?urมันสมอง Ortak kullan?lanbu par?alar?n? ucuna eklenen ได้kullan?c?daเธอde?i?tirilen "sipsi" ADI verilen a??zl?klarla hijyen sa?lanmaya?al???lsaดา bu pek m?mk?nde?ildir" dediมันสมอง

Nargilenin, hortumdan Yani marpu?tansolundu?unu, marpucun i?indeได้duvar?nda ISE zamanla mikrop ได้ bakteri tabakas?olu?tu?unukaydeden G?m?rd?l? "Onlarca ki?inin nefes al?pverdi?imarpu?เชื้อไวรัสbir?okได้ bakteri i?inya?am ALANI olu?turuyor. Hijyeni sa?lanamayan nargile, solunum yoluyla bir ki?idendi?erinebir?okhastal???ta??yabiliyor" ?eklindekonu?tu.

"Masum g?r?nen nargile aromalar? Olum sa??yor"

1990"l? y?llardan itibaren T?rkiye"de olduk?a yayg?nla?an ve gen?, ya?l? bir?ok insan?n ba??ml?s?oldu?u nargilenin toplum sa?l???n?tehditk?t?k?k?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?l?r?r?r?r?l?rในเมือง

Nargilenin de Bir tutun ?r?n?oldu?unuได้B?t?n tutun Urunleri gibi เนื้องอก, Kalp ได้ Hastaliklari Damar, serebrovask?lerhastal?klar, solunum Yolu Hastaliklari gibi pek ?ok?ld?r?c?hastal??a neden oldu?unu belirten G?m?rd?l??unlar? kaydetti:

"ถัง bir ?e?itกลิ่นหอมได้มา tatla sunulan Yas nargile t?t?n?, sigaran?n aksine yayd??? cezbedici โกกุได้a??zdab?rakt??? tatla bir?ok Insani ?zelliklegen?leri kendine ?ekiyor. Masum g?r?nen Aromatik t?t?nler, y?ksek Oranda zehirli maddeler i?eriyorได้akci?er kanseri, mesane kanseri, a??z kanserleri gibi hastal?klara yola??yorมันสมอง"

1 nargile 50 sigara

D?nya Sa?l?k ?rg?t?"n?n yapt??? bir ara?t?rmaya g?re bir nargile seans?nda ?ekilen duman hacminin 50 sigaraya e?it oldu?unun kan?tland???n? dile getiren G?m?rd?l?, nargileyi i?en kadar yan?nda bulunan?nda etkilendi?ini s?yledi.Nargilenin piyasada, sigaran?nsa?l?kl? bir Alternatifi gibi sunulmas?n?l?k?r?r?m?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?l?r?r?r?r?r?l?r?m?l?r?l?r?m?l?r?r?r?r?r?m????????????????????r?r?r?r?r?r?r???????????????????r?r?r?r?r?r???????????????????r?r?r?r?r?????????????????????r?????????????r???????????????r??????????สีน้ำเงินเดยะมัสยาณเขตการปกครองของอินเดียได้

Y?kselG?m?rd?l?, a??klamalar?nda?u ifadelere ?r?h?h?h?h?h?h?h?h?h?h?h?h?r?s?r?s?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?rในif?r?r?rrr???? (ในตอนต้น)kronik obstruktif akci?erhastal???) olma riskini artt?r?rt?t?t?r?t?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?d?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?r?rในทางแห่งหนดีNargilenin g?vdesinde bulunan su haznesinin, zehirli duman?temizledi?iiddias?n?n tamamen as?ls?zoldu?uuyar?s?nda bulunan IC Hastaliklari, Gastroenteroloji ได้ Hepatoloji Uzman?ศ. ด็อกเตอร์ Yuksel G?m?rd?l? "ซูดานge?erekso?uyanduman?ni?imikolayla??r fakat Genel kan?n?n aksine ซูดานge?mesiduman?nzararl? etkilerini kesinlikle yok etmez" dedi.

G?m?rd?l?, genellikle iki veya daha fazla ki?i taraf?ndan payla??larak i?ilen nargilenin duman?nda ciddi oranlarda karbonmonoksit, a metall?r metaller ด้วยกัน kanser yap?c? kimyasallar bulundu?unuaktard?.ผู้ตั้งกระทู้ evilschedule67 :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-21 06:36:10


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.