ReadyPlanet.com


ปัญหาการผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน


นาง ข มารดาผู้ใช้อำนาจปกครอง ดช. เอ ดญ. บี (เจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 1) ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเลขที่ 1 กับ นาย ส ผ่านตัวแทนขาย บริษัท Z
(โดยนาย ค สามีนาง ข  เป็นผู้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท Z เป็นตัวแทนจำหน่วยอสังหาริมทรัพย์) ในราคา 1,000,000.- บาท และในวันทำสัญญานาย ส ได้วาง
เงินมัดจำ จำนวน 100,000.- บาท และกำหนดวันนัดโอนเป็นที่เรียบร้อย และ หากฝ่ายนาย ส ผิดสัญญา จะโดนยึดมัดจำทันที ขณะที่หากนาง ข ผิด
สัญญาจะต้องคืนเงินมัดจำ และจ่ายค่าปรับให้นาย ส อีก 100,000.- บาท (รวมสองแสนบาท)  และนาง ข ได้แจ้งกับนาย ส ด้วย วาจา ว่า จะต้องนำ
เรื่องไปยื่นต่อศาล เพื่อขออนุญาตขายเพราะที่ดินเป็นของผู้เยาว์ พอครบกำหนดวันโอน นาง ข แจ้งว่าไม่ได้ไปยื่นเรื่องขออนุญาต ต่อศาล โดยไม่แจ้งสาเหตุ
(แต่จากข้อเท็จจริงซึ่งตัวแทนเล่าให้ฟังว่า นาง ข และนาย ค ได้ไปที่สอบถามเจ้าหน้าที่ศาล ได้ความว่าเมื่อขายแล้วจะไม่ได้รับเงิน ทางศาลจะมีสำนักงาน
ที่คอยดูแลเงินจำนวนนี้ให้ผู้เยาว์ และให้เบิกจ่ายเป็นงวด ๆ ทำให้ นาง ข และนาย ค ตัดสินใจไม่ยื่นเรื่อง)
ระยะเวลาที่ทำสัญญาซื้อขาย ถึงวันกำหนดโอนประมาณสี่เดือน มีคำถามรบกวนถามดังนี้ครับ
1. นาย ส จะได้รับเงินมัดจำคืน พร้อมค่าปรับอีก 100,000.- บาท หรือไม่
2. นาย ส จะฟ้องคดีอาญา นาง ข และ นาย ค รวมทั้งตัวแทนขาย บริษัท Z ในข้อหาร่วมกันหลอกลวงได้หรือไม่
3. ขั้นตอนหรือวิธีการในการบังคับให้ นาง ข นาย ค และ บริษัท Z ปฎิบัติตามสัญญา ต้องทำอย่างไร


ผู้ตั้งกระทู้ sofa :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-06 11:02:31


[1] 2 ถัดไป >>

ความเห็นที่ 1 (1279350)

1  ได้รับเงินมัดจำคืนและเรียกค่าปรับได้ครับ

2  ฟ้องในความผิดอาญาไม่ได้ครับ  เพราะเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง

3  ต้องฟ้องคดีบังคับตามสัญญาครับ

ทนายกฤษฏ์0816500100

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายกฤษฏ์ วันที่ตอบ 2008-06-07 19:07:59


ความเห็นที่ 2 (1279360)

ผิดสัญญาซื้อขายก็ต้องรับผิดตามที่ตนแสดงเจตนาไว้ครับไม่เป็นอาญา

ผู้แสดงความคิดเห็น หน่องนิติ วันที่ตอบ 2008-06-07 19:16:17


ความเห็นที่ 3 (3089936)

ปัญหาผิดสัญญาวางมัดจำซื้อขายที่ดิน

    นาย ก ได้ทำสัญญาวางมัดจำซื้อขายที่ดินไว้ กับนาง ข ด้วยเงิน 100,000 บาท ระบุระยะเวลา 3 เดือน ต้องดำเนินการเดินเรื่องกู้ธนาคารให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนี้ ถ้าเกินสามารถยึดเงินคืนได้ แต่ภายหลังนาย ก มารู้ภายหลังว่าที่ดินที่จะซื้อมีบ้านข้างเคียงใช้่เป็นทางเดินผ่าน แล้วเจ้าของคือ นาง ข ไม่สามารถดำเนินการให้บ้านข้างเคียงนั้นเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นได้ เมื่อนาย ก ไม่ต้องการซื้อขายที่ดินแล้วจะขอยกเลิกสัญญาดังกล่าว นาง ข กลับไม่คืนเงินมัดจำจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งที่ยังมีระยะเวลาในสัญญาอีก 2 เดือน จึงรบกวนถามว่า

1.สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้หรือไม่

2.ถ้าได้ จะมีวิธีใดที่จะเรียกคืนเงินมัดจำจากนาง ข ได้ (ถ้าไม่ใช้วิธีฟ้องศาลได้จะยิ่งดี)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อิทธิ (a_rune-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-21 08:58:09


ความเห็นที่ 4 (3089940)

1 สามารถสามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้  ต้องอาศัยการเจรจาที่ดี

2 คุยกันครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายกฤษฎ์ วันที่ตอบ 2010-06-21 23:09:16


ความเห็นที่ 5 (3090404)

 นาย ก ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับนาง ข ในราคา 900,000 บาท และได้วางเงินมัดจำ 20,000 บาท แต่ไม่ระบุระยะเวลาการชำระเงิน หลังจากทำสัญญาได้ 1 อาทิตย์ นาย ก ได้รับโทรศัพท์จากนาง ข ว่าจะยกเลิกสัญญาดังกล่าวและจะคืนเงินมัดจำให้เนื่องจากน้องชายนาง ข คัดค้าน นาย ก ไม่ติดใจเรื่องซื้อขายที่ดินแต่ติดใจสัญญาที่ทำขึ้น จึงขอเรียนถามว่า

1. น้องชายนาง ข อ้างเป็นทนายบอกว่าสัญญาที่ทำขึ้นไม่ได้ระบุวันชำระเงินถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ  ใช่หรือไม่?

2. สามารถเรียกค่าปรับได้หรือไม่ ถ้าได้เป็นเงินเท่าไหร่?

3. กรณีนาง ข ไม่ยอมจ่ายค่าปรับจะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร?

ผู้แสดงความคิดเห็น ไชยเชษฐ์ วันที่ตอบ 2012-05-11 11:37:52


ความเห็นที่ 6 (3090405)

1. น้องชายนาง ข อ้างเป็นทนายบอกว่าสัญญาที่ทำขึ้นไม่ได้ระบุวันชำระเงินถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ  ใช่หรือไม่?

**ไม่เป็นโมฆะครับ  ตามหลักกฎหมายเมื่อไม่กำหนดเวลาไว้ก็สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลันครับ 

2. สามารถเรียกค่าปรับได้หรือไม่ ถ้าได้เป็นเงินเท่าไหร่?

**สามารถเรียกค่าเสียหายได้ครับ  ต้องดูว่าสัญญาระบุเรื่องค่าเสียหายกันอย่างไร  และอยู่ที่ฝ่ายเรียกค่าเสียหายนำสืบความเสียหายของตนด้วยว่าเท่าไหร่

3. กรณีนาง ข ไม่ยอมจ่ายค่าปรับจะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร?

**ก็ต้องฟ้องคดีเรียค่าเสียหาย  หรือฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ดิน

ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์กฤษฏ์ วันที่ตอบ 2012-05-11 19:39:48


ความเห็นที่ 7 (3090799)

ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ทำเรื่องตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วแต่ผู้ซื้อไม่ชำระเงิน ผู้ขายถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญาจึงริบเงินมัดจำ ต่อมาผู้ซื้อมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและขอคืนเงินมัดจำ ผู้ขายตอบว่าผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายจึงมีสิทธิ์ริบเงินมัดจำ

ขอทราบว่าขณะนี้เวลาผ่านมา 3 ปีแล้ว เจ้าของที่ดินสามารถขายที่ดินดังกล่าวให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต จงสงวนวงษารักษ์ วันที่ตอบ 2013-03-24 21:47:56


ความเห็นที่ 8 (3090800)

ถ้าตามข้อเท็จจริงเป็นดั่งว่ามา  ก็ขายที่ดินได้ครับ   

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายเล้ง วันที่ตอบ 2013-03-24 22:02:25


ความเห็นที่ 9 (3090802)
ขอบคุณครับที่กรุณาตอบอย่างรวดเร็ว ขออนุญาตถามต่อ กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับอายุความหรือ ถ้าขายที่ดินให้กับรายอื่นไปแล้ว เขาฟ้องภายในอายุความจะทำอย่างไร 
ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต จงสงวนวงษารักษ์ วันที่ตอบ 2013-03-25 11:44:44


ความเห็นที่ 10 (3090804)

   ตราบใดการชำระหนี้มิได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ  ตราบนั้นลูกหนี้หาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่  

   กรณีนี้อีกฝ่ายผิดนัด  อายุความไม่เกี่ยวข้องครับ  เมื่ออีกฝ่ายผิดนัดจะมาอ้างว่าฝ่ายคุณผิดนัดไม่ได้  เรื่องนี้คุณต้องฟ้องให้อีกฝ่ายมาชำระหนี้ส่วนที่เหลือครับ  เมื่อคุณไม่ฟ้องก็จนกันแค่นี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายเล้ง วันที่ตอบ 2013-03-26 14:28:41


ความเห็นที่ 11 (3090816)
ขออนุญาติถามนะครับ นายAตัดสินใจจะขายที่ดินนส3ให้กับนายBโดยนายBได้ทำสัญญาวางเงินมัดจำ50000บาทต่อนายAแล้วตกลงกันว่าสิ้นเดือนจะจ่ายเงินจำนวนคริ่งหนึ่งของราคาซื้อขายและจะจ่ายอีกครึ่งหนึ่งให้ปีหน้าอยากจะถามว่านายAควรทำสัญญาแบบไหน(บอกเป็นขั้นตอนก็ได้ครับ)จึงจะไม่โดนโกง
ผู้แสดงความคิดเห็น คัมภีร์ อินต๊ะ (fuggee555-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-29 13:33:33


ความเห็นที่ 12 (3090817)
ก็ทำสัญญาทำนองว่าจะโอนเมื่อชำระราคาเสร็จสิ้น  ก้ไม่มีการโกง  เงินที่จ่ายให้เป็นเงินมัดจำนะครับ  ไม่ใช่การชำระหนี้บางส่วน
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายตุ๊ก วันที่ตอบ 2013-03-29 17:09:24


ความเห็นที่ 13 (3090819)
ต้องให้ทนายเป็นคนทำไช่ไหมครับ+++แล้วหนังสือสัญญาหาซื้อได้ที่ไหนครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คัมภีร์ อินต๊ะ (fuggee555-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-29 18:41:49


ความเห็นที่ 14 (3090822)
ทำกันเองก็ได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายเล้ง วันที่ตอบ 2013-04-01 02:11:42


ความเห็นที่ 15 (3090827)

นาง ก ทำสัญญาจะซื้อ-จะขาย หรือสัญญาวางมัดจำที่ดิน กับนางข ซึ่งเป็นพี่สาวโดยสายเลือด พ่อแม่เดียวกัน ในราคา 450,000 บาท และได้วางเงินมัดจำ 100,000 บาท โดยที่ไม่มีเลขที่โฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนาง ข เนื่องจากคิดว่าเป็นพี่น้องโดยสายเลือด และไม่บุระยะเวลาการชำระเงินทั้งหมด เนื่องจากต้องดำเนินการเดินเรื่องกู้ธนาคารธกส. จนธนาคารธกส.อนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้ว นาง ก ได้ทราบจาก นาง ข ว่าได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปขายให้กับผู้อื่น จึงขอเรียนถามว่า

1.สามารถเรียกเงินมัดจำได้หรือไม่

2.คู่กรณีจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่ไปดำเนินเรื่องกับทางธนาคารอย่างไร

ขอคำตอบด่วนนะคะ ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อาภาพร นาคอนุเคราะห์ วันที่ตอบ 2013-04-02 15:58:26


ความเห็นที่ 16 (3090828)
มาตรา456วรรค2วางหลักว่าการซื้อขายอสังหา (ที่ดิน)ถ้าไม่ทำสัญญาเป็นหนังสือ หรือวางมัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ กรณีของคุณมีการวางแล้วแม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็ฟ้องได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์กฤษฏ์ วันที่ตอบ 2013-04-03 10:57:12


ความเห็นที่ 17 (3090839)

ผมจะซื้อที่ดินแค่ 150 วา จาก เนื้อที่ 3 ไร่ แต่ใน โฉนด มี 2 ชื่อ และกว่าจะแบ่งได้ ต้องใช้เวลา 3 ปี

คนที่คุยด้วยเป็นสามี ของคนที่มีชื่อ 1 ในโฉนดนั้น ว่าจะทำสัญญาจะซื้อจะขาย โดยรับมอบอำนาจจากภรรยา

ส่วนอีกชื่อที่อยู่ในโฉนด จะจัดการเอาออกให้ ไม่ต้องเป็นห่วง

และวันทำสัญญา ให้วางเงินมัดจำ 10,000 บาท

สัญญาต้องเป็นแบบไหนครับ ควรมีครบ 2 ชื่อ แล้ว 3 ปีให้หลังในโฉนด เหลือ ชื่อเดียวจะมีปัญหา อะไรไหมครับ

 

รบกวนแล้วครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น azar (kengazar-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-07 18:12:59


ความเห็นที่ 18 (3090840)
เพราะอะไรถึงต้องรอสามปีครับ ไม่ขอทำรั้วกันไว้เลยละครับ แล้วให้ทำประโยชน์ในที่ดินเลยนะครับ อนาคตมองไม่เห็น
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายกฤษฏ์ วันที่ตอบ 2013-04-08 01:59:38


ความเห็นที่ 19 (3090841)
เป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายกฤษฏ์ วันที่ตอบ 2013-04-08 02:01:11


ความเห็นที่ 20 (3090870)
นาง ก. ได้โอนเงินมัดตึก 50000 บาท เมี่อวันที่15 ธค. โดยที่ยังไม่มีการทำสํญญา แต่ได้ตกลงด้วยวาจากับ นาง ข. เจ้าของบ้าน ว่ามาทำสัญญาเช่าบ้าน ก่อนสิ้นปี ในราคาเช่าเดือนละ60000 บาท  4 วัน ต่อมา นาง ก. ได้เข้ามาติดต่อว่า สามีไม่อยากเช่าแล้ว  เพราะค่าเช่าแพง  นาง ข .ก็ลคค่าเช่าเหลือ50000 บาท  วันที่1 -2 มค. นาง ข. ติดต่อโทรไปก็ไม่รับสาย 4 มค. นาง ก. ส่งข้อความทางโทรศัพท์ว่า อยู่ต่างจังหวัดยังเข้ามาหาไม่ได้  6มค. นาง ก. และ สามี เข้ามาติดต่อ ขอมัดจำคืน แต่นาง ข. ให้โอกาสให้ นาง ก.หาผู้เช่าใหม่ เเละนาง ก. ก็สามารถได้เงินมัดจำคืน จากผู้เช่าที่ นาง ก.หามาเอง ภายใน 15 มค. แต่นาง ก. ก็ไม่สามารถ หาผู้เช่าใหม่ได้ และก็ได้โทรศัพท์  มาหา นาง ข. บ่นเรื่อง ค่าเช่าที่แพงเกินไป หลังจากนั้น นาง ข. ก็สามารถหาผู้เช่าใหม่ได้ และได้เริ่มเช่า  1กพ ต่อมา นาง ก. ได้เข้า แจ้งความต่อตำรวจว่า นาง ข. ฉ้อโกง เป็นคดี  โดยแจ้ง ว่านาง ข. ขึ้นค่าเช่า จาก 50000 บาท เป็น60000 บาท  แต่โดยความจริงแล้ว นาง ข. ได้ ลดค่าเช่า ให้ นาง ก. เสียด้วยซ้ำไป  และเดือน  มีค.นาง ข.ได้แจ้ง นาง ก.ว่าจะคืนค่าเช่าให้บางส่วน แต่ นาง ก. ก็ไม่ตกลงรับ อยากทราบว่า นาง ก. มี สิทธิ์ฟ้อง นาง ข.ว่า ฉ้อโกงหรือไม่  ทั้งที่ตนเองเป็นคนผิดส้ญญา Iและแจ้งเท็จต่อตำรวจ ว่า นาง ข .ผิดสัญญาขึ้นค่าเช่า รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคูณมากค่ะ.                                                                                                                                                      
ผู้แสดงความคิดเห็น nam วันที่ตอบ 2013-05-09 02:17:09


ความเห็นที่ 21 (3090917)

พี่ชายได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับน้องสาวตนเองโดยระบุว่ามีการซื้อขายและจ่ายมัดจำให้เป็นจำนวนเงิน 10000 บาท

แต่ไม่ระบุชำระส่วนที่เหลือ (เนื้อที่ที่ดิน 1 ไร่กว่าพร้อมบ้านห หลัง)

แต่ต่อมาลูกของพี่ชาย คัดค้านการซื้อขายโดยทำหนังสือบอกเลิกสัญญาแต่ผู้ซื้อไม่ยอมรับเงินมัดจำคืน

และยังมีหนังสือนัดหมายให้โอนกรรมสิทธ์ที่ดินอีก

ทำอย่างไรถึงจะยกเลิกหนังสือสัญญาฉบับดังกล่าวได้

และถ้าเขาฟ้องบังคับโอนทำได้ไหม

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kungkaew วันที่ตอบ 2013-06-11 17:05:41


ความเห็นที่ 22 (3090918)

ถ้าตามที่ว่ามานี้ก็ต้องปฎิบัติตามสัญญาครับ  แต่ที่คุยกันทางโทรศัพท์ข้อเท็จจริงพี่ชานที่ว่าอายุ 80  แล้วนะครับ  และป่วยเป็นโรคชราด้วย  ขนาดทำสัญญาแล้ววันต่อมายัง  มาขอดูสัญญาเลย  เงินที่ธนาณัตให้  ไปเอาคืนครับ  แล้วใช้เลย  เขาบอกให้ไปทำบุญนี่ครับ  ไม่ได้ให้เพื่อชำระหนี้  หากมีเอกสารอะไรให้ทนายความดูก็ส่งมาที่  skidlaws@gmail.com  ได้นะครับและหลังจากส่งมาแล้วช่วยโทรแจ้งด้วยก็จะดีมากๆ  เรื่องนี้เป็นเรื่องการแสดงเจตนาบกพร่องครับ  เป็นโมฆะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายกฤษฎ์ วันที่ตอบ 2013-06-11 21:12:34


ความเห็นที่ 23 (3090943)

สวัสดีคะนาง ก ได้ทำสัญญาขายฝากไว้และใกล้ครบกำหนด จึงขอร้องให้ดิฉันไปไถ่ถอนให้ โดยเมื่อไถ่ถอนเสร็จจะแบ่งขายที่ดินให้บางส่วน ดิฉันตกลงและได้ไถ่ถอนให้(ราคาตกลงซื้อ 800,000 บาท แต่ดิฉันจ่ายให้ผู้รับขายฝาก 954,000 บาท เพราะต้องจ่ายดอกให้ด้วย ส่วนเกินดิฉันให้เขียนสัญญาเงินกู้คะ )เและ ดิฉันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้กับนาง ก พร้อมทั้งได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารังวัดและจ้ายเงินค่ารังวัดเรียบร้อยแล้ว มีใบเสร็จด้วยคะ ต่อมานาง ก แจ้งว่าจะไม่ขายที่ให้แล้วเนื่องจากจะไปกู้ธนาคารมาให้

- ดิฉันสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ ดิฉันสามารถฟ้องดำเนินคดีได้หรือไม่ อย่างไร

- ถ้ายกเลิกสัญญากอฉันจะได้รับค่าเสียหายไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขอร้อง (crunok99-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-30 06:42:28


ความเห็นที่ 24 (3090944)
สัญญาต้องเป็นสัญญาครับ ตามปัญหาสัญญาจะซื้อจะขายสามารถบังคับได้ครับ คุณสามารถฟ้องร้องบังคัให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อาจารย์กฤษฏ์ วันที่ตอบ 2013-07-01 07:04:00


ความเห็นที่ 25 (3090979)
สวัสดีค่ะขอรบกวนสอบถามนะค่ะ กรณีผู้ซื้อต้องการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน200,000บาทจ่ายเงินมาแล้ว9งวดเป็นเงิน29,372บาทซึ่งได้กำหนดการชำระเงินเป็นงวดจำนวน72งวดตอนนี้ผู้ซื้อต้องการยกเลิกสัญญาผู้ขายตามกฎหมายผู้ขายกต้องคืนเงินให้ผู้ซื้ออย่างไรสามารถคิดค่าปรับและค่าเสียเวลาได้หรือไม่ถ้าได้ตามกฎหมายคิดอย่างไรค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ขายที่ดินค่ะ (oiyzaa_ka-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-01 15:31:38


ความเห็นที่ 26 (3090989)
รบกวนถามค่ะ  ดิฉันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน  ในราคา  1.6 ล้าน บาท ผู้ซื้อได้มีการวางเงินมัดจำ จำนวน 1 แสนบาท และในสัญญาระบุว่า จะชำระให้แล้วเสร็จและโอนในวันที่ 18 มิ.ย. 56 ผ่านไป  2 เดือนแล้ว ผู้ซื้อไม่ยอมนำเงินมาชำระ ติดต่อก็ไม่รับโทรฯ ดิฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือบังคับให้นำเงินมาชำระได้อย่างไรบ้างค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น hathai (kem_kem-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-09 21:41:50


ความเห็นที่ 27 (3090990)
รบกวนเพิ่มเติมค่ะ  ผู้ซื้อได้ขอให้ลูกสาวเข้ามาพักอาศัยอยู่เลยในวันที่ทำสัญญาและวางมัดจำด้วยค่ะ 
ผู้แสดงความคิดเห็น hathai (kem_kem-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-09 21:59:06


ความเห็นที่ 28 (3090992)
ฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้ครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายกฤษฏ์ วันที่ตอบ 2013-08-10 01:31:56


ความเห็นที่ 29 (3091017)
สวัสดีครับเรื่องของผมคือแม่ผมตกลงจะขายที่ให้นางขทำสัญญาไว้6เดือนเพื่อให้แม่ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเพราะพ่อตายแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อและที่ดินเอาไปจำนองที่ธกสไว้นางขเลยนำเงิน250000บาทเพื่อไถ่ถอนืั้ดินออกมาและระบุในสัญญาว่าเป็นค่ามัดจำพอถึงันกำหนดจ่ายเงินทั้งหมดนางขกลับไม่มาและจะขอเงินค่ามัดจำคืนพร้อมกับไปแจ้งความว่าแม่ผมหลอกลวงเค้าอย่างนี้ผมจะโดนจับไหมครับและเค้าสามารถเอาค่ามัดจำคืนไก้หรือเปล่าครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Tony วันที่ตอบ 2013-08-30 21:45:21


ความเห็นที่ 30 (3091057)
ขอรบกวนสอบถามค่ะ กรณีดิฉันได้ซื้อที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินมาขอร้องให้ช่วยซื้อ เนื่องจากต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูก โดยตกลงจะให้ที่ 16 วา (กว้าง 16 วา * ยาว 16 วา) ในราคา 30,000 บาท และดิฉันได้จ่ายครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาอีหนึ่งปีกว่า ลูกชายได้มาบอกว่าที่ตรงนั้นกว้างเกิน 16 วา แต่ดิฉันวัดแล้วไม่เกิน สุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะให้แค่ 16 วามือ (คือไม่ใช้สายวัดที่ถูกต้อง) เลยมาวัดที่เพื่อเอที่ที่เกินคืน ซึ่งดิฉันได้มีการล้อมรั่ว ปลูกต้นชาทองไว้ล้อมรอบที่แล้ว และปลูกต้นไม้ไว้หลายต้น และได้ปลูกสร้างบ้านแล้ว แต่ยังไม้แล้วเสร็จ ซึ่งที่ที่เขาจะเอาคืนนั้น เป็นที่ที่ได้วางผังบ้านบ้านจะทำเป็นห้องครัวและห้องน้ำ ไม่ทราบว่าในกรณีนี้ เราสามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายได้บ้างไหมค่ะ เช่น ค่ารื้อถอนรั่ว ค่าต้นไม้ ฯลฯ หมายเหตุ ถ้าดิฉันยังไม่ได้ทำการใดๆ กับที่แปลงนี้ ดิฉันจะคืนเขาแต่ดิฉันได้สร้างบ้านหมดไปหลายแสนแล้ว และเราไว้ใจเขาเป็นคนบ้านเดียวกัน จึงไม่ได้ทำสัญญาไว้ใดๆ ขอความกรุณาตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ซื้อที่ค่ะ (songsang25-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-03 16:22:53[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.